Trouble’s Little Sister

 Trouble’s Little Sister (LCintron)     (5.0)         Kissimmee, Florida
 

  Adventure Time

  US Boom!, 2012-2018

 • #57 (VF-NM)


 • #60 (VF-NM)


 • Amazing Spider-Man: Venom Inc. Alpha

  US Marvel, 2018

 • 1/A (VF-NM)


 • Aquaman (8th Series)

  US DC, 2016-Present

 • #13 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (VF-NM)


 • #21 (VF-NM)


 • Archie’s Madhouse

  US Archie, 1959-1969

 • HO 2017 (VF-NM)


 • Astonishing X-Men (4th Series)

  US Marvel, 2017-2019

 • #1 (VF-NM)


 • Avengers, The

  US Marvel, 1963-1996, 2004, 2017-2018

 • 678/C (VF-NM)


 • Avengers (7th Series)

  US Marvel, 2016-2017

 • #2 (VF-NM)