Batman-Sonderheft (Ehapa)

    (Ehapa, 1976-1985)
™ and © 1982 Ehapa

Jump to issue:
   NotesWriterArtist

#1

  3/1/1976
  $1.50
  $12.00
No copies available
    

#2

 
  $0.00
  $8.00
No copies available
    

#3

 
  $0.00
  $8.00
No copies available
    

#4

 
  $0.00
  $8.00
No copies available
    

#5

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#6

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#7

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#8

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#9

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
  Denny O’Neil, Bob HaneyIrv Novick, John Calnan

#10

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#11

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
  Bob Haney, Bob RozakisJim Aparo, Juan Ortiz

#12

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#13

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#14

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#15

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
  Cary Burkett, Jack C. HarrisJim Aparo, Kurt Schaffenberger

#16

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#17

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#18

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#19

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#20

 
  $1.70
  $6.00
No copies available
 ca. 1980  

#21

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#22

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#23

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#24

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#25

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#26

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#27

 
  $1.90
  $1.50
No copies available
 ca. 1982Charlie BoatnerJim Aparo, Adrienne Roy

#28

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#29

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#30

 
  $2.00
  $6.00
No copies available
    

#31

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#32

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#33

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#34

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#35

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#36

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#37

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#38

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#39

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#40

 
  $2.20
  $6.00
No copies available
    

#41

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#42

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#43

 
  $0.00
  $6.00
No copies available
    

#44

 
  $2.20
  $6.00
No copies available
 ca. 1985